OR

OBS Koolhoven heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, die ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar komen om te vergaderen.

De ouderraad biedt het team ondersteuning bij onder andere:
  • Het organiseren van vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen etc.;
  • Het organiseren van projecten;
  • Sportmanifestaties zoals de avondvierdaagse en de vakantietoernooien;
  • Allerlei hand- en spandiensten die ten goede komen aan de kinderen.
Ook beheert de ouderraad de gelden die binnenkomen uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Zij dragen er zorg voor dat de ouderbijdrage gebruikt wordt waar het voor is bedoeld: het organiseren van leuke activiteiten voor uw kind(eren). De ouderbijdrage is voor iedereen gelijk.
De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd, is € 25,- per kind per jaar. Per gezin zal de bijdrage niet meer dan € 65,- per jaar bedragen. Jaarlijks zal de oudervereniging de ouders informeren over de besteding van de ouderbijdrage in de zogenoemde jaarvergadering. Indien nodig zal de ouderbijdrage worden aangepast. Er wordt aan ouders niet meer ouderbijdrage gevraagd dan noodzakelijk.

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
Claudia den Boer (voorzitter)
Simone van de Velde (penningmeester)
Marleen Morel-Vosters (secretaris)
Sandra Hessels
Lieke van Heeswijk
Linda Jorritsma
Elke van Dijk
Chantal Schuurmans
Nicole van den Bosch
Daniëlle Haans
Patrick van de Wiel
Namens de school zijn Marjo, Wilma (event-manager) en Ted (namens de directie) aanwezig bij de vergaderingen.

Contact?

Documenten van de Ouderraad (OR)

Notulen schooljaar 2020/2021
Notulen ouderraad vergadering 14 januari 2021
Notulen ouderraad vergadering 10 november 2020
Notulen ouderraad vergadering 17 september 2020

Notulen schooljaar 2019/2020
Notulen ouderraad vergadering 30 juni 2020
Notulen ouderraad vergadering 14 mei 2020
Notulen ouderraad vergadering 09 januari 2020
Notulen ouderraad vergadering 12 november 2019
Notulen ouderraad vergadering 12 september 2019

Notulen schooljaar 2018/2019
Notulen ouderraad vergadering 13 juni 2019
Notulen ouderraad vergadering 21 maart 2019
Notulen ouderraad vergadering 15 januari 2019
Notulen ouderraad vergadering 23 oktober 2018
Notulen ouderraad vergadering 11 september 2018
Cookie instellingen