OR

OBS Koolhoven heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, die ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar komen om te vergaderen.

De ouderraad biedt het team ondersteuning bij onder andere:
  • Het organiseren van vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen etc.;
  • Het organiseren van projecten;
  • Sportmanifestaties zoals de avondvierdaagse en de vakantietoernooien;
  • Allerlei hand- en spandiensten die ten goede komen aan de kinderen.
Ook beheert de ouderraad de gelden die binnenkomen uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Zij dragen er zorg voor dat de ouderbijdrage gebruikt wordt waar het voor is bedoeld: het organiseren van leuke activiteiten voor uw kind(eren). De ouderbijdrage is voor iedereen gelijk.
De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd, is € 25,- per kind per jaar. Per gezin zal de bijdrage niet meer dan € 65,- per jaar bedragen. Jaarlijks zal de oudervereniging de ouders informeren over de besteding van de ouderbijdrage in de zogenoemde jaarvergadering. Indien nodig zal de ouderbijdrage worden aangepast. Er wordt aan ouders niet meer ouderbijdrage gevraagd dan noodzakelijk.

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
Claudia den Boer (voorzitter)
Chantal Schuurmans (penningmeester)
Marleen Morel-Vosters (secretaris)
Linda Jorritsma
Elke van Dijk
Nicole van den Bosch
Daniëlle Haans
Patrick van de Wiel
Annemiek Haegens
Namens de school is Wilma (event-manager) aanwezig bij de vergaderingen.

Contact?

Documenten van de Ouderraad (OR)

Werkgroepindeling 2022/2023

Notulen schooljaar 2022/2023
Notulen ouderraad vergadering 7 maart 2023
Notulen ouderraad vergadering 7 november 2023

Notulen schooljaar 2021/2022
​Notulen ouderraad vergadering 12 mei 2022
Notulen ouderraad vergadering 13 januari 2022
Notulen ouderraad vergadering 9 november 2021
Notulen ouderraad vergadering 16 september 2021
Cookie instellingen