Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden kan vanaf het moment dat uw kind drie jaar is, door middel van een aanmeldformulier.

Na het inleveren van het aanmeldformulier ontvangt u van ons een bevestiging. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een rondleiding en een aanmeldgesprek. Pas na het aanmeldgesprek kan de definitieve inschrijving plaatsvinden. Ongeveer 6 schoolweken voor de eerste schooldag wordt door de leerkracht contact met u opgenomen voor het plannen van oefenmomenten en het maken van verdere afspraken.

Klik hier voor het aanmeldformulier. Deze kunt u uitprinten en handmatig invullen.
Klik hier voor het aanmeldformulier digitaal. Deze is via de computer in te vullen.

Gewendagen nieuw aangemelde kleuters
Om uw kind geleidelijk te laten wennen aan de nieuwe omgeving bestaat er voor iedere nieuw aangemelde kleuter de mogelijkheid om maximaal 5 dagdelen (halve dagen) vooraf te “oefenen”. Dit is dus nog vóórdat uw kind vier jaar wordt. In overleg met de groepsleerkracht worden deze dagdelen vastgelegd.

4-jarigen
Het kan voorkomen dat een 4-jarig kind er problemen mee heeft om meteen “fulltime” te beginnen. In dat geval zal samen met u naar een oplossing worden gezocht. Een mogelijkheid is om in het begin alleen de ochtenden naar school te gaan. Door deze aanpak willen we een zo goed mogelijke start van het jonge kind waarborgen. Omdat kinderen van 4 jaar nog niet leerplichtig zijn kunt u van deze mogelijkheid gebruik maken.

Kinderen die van een andere basisschool komen
Oudere kinderen die worden aangemeld kunnen vooraf een kijkje komen nemen. Aan de vorige school wordt de nodige informatie gevraagd over kind, werkwijzen en methoden. Zo proberen we overgangsproblemen te voorkomen. U kunt bovendien zelf aanvullende informatie meenemen, die in het belang is van het kind.

De school groeit
Als er op de hoofdlocatie onvoldoende klaslokalen zijn om het aantal leerlingen te plaatsen, moeten we gebruik maken van een dislocatie. We gebruiken dan lokalen van een andere school in de wijk. Bij aanmelding dienen ouders zich er van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat een kind voor een schooljaar lang geplaatst kan gaan worden op een dislocatie.
Cookie instellingen