HPS

ONZE school: High performing school OBS Koolhoven

Als HPS Koolhoven zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kinderen kennis en vaardigheden te leren. De basis moet op orde. Ook leren we kinderen om een wereldburger te zijn in de huidige maatschappij. Als derde pijler dagen we onze kinderen uit tot persoonlijk leiderschap: het eigen denken en handelen.

Kernwaarden, visie en missie van OBS Koolhoven
Onze kernwaarden geven kernachtig het karakter van OBS Koolhoven weer: positief, samen, open, nieuwsgierig en kansrijk.
Biesta (2014) geeft aan dat leren en ontwikkelen gebeurt door het verbinden van drie principes: Kwalificatie (kennis en vaardigheden), subjectivatie (eigen ontwikkeling in relatie tot de omgeving) en socialisatie (normen, waarden en tradities). Vanuit deze pedagogische gedachtegang beschrijven we onze visie. We onderscheiden hierbij vier terreinen: visie op leren, visie op leren organiseren, visie op professionaliteit en visie op veranderen.

Visie op leren en ontwikkelen
Elk kind op OBS Koolhoven is gemotiveerd om te leren en te ontwikkelen. De groei van elk kind is gericht op het verwerven van kennis, het zijn/worden van een burger in de maatschappij en persoonlijk leiderschapsontwikkeling. Onze kinderen leren (hoge) doelen te stellen, daaraan effectief te werken, hierop te reflecteren en daardoor hoog te presteren. Sociale emotionele ontwikkeling en culturele vorming zijn de twee andere pijlers, waardoor een brede ontwikkeling geborgd is. 

Visie op organiseren
Op OBS Koolhoven heerst een professionele structuur en cultuur. Deze zijn voorwaardelijk om tot leren en ontwikkelen te komen. De professional staat centraal en elke medewerker krijgt de gelegenheid om zich te ontwikkelen in onze professionele leergemeenschap met leer-en/of ontwikkelteams. Hierin wordt onderzoeksmatig verantwoordelijkheid genomen voor het ontwikkelen van lessen, maken we gebruik van elkaars specialisme en borgen we een open cultuur van feedback en accountability. 

Visie op veranderen 
Op OBS Koolhoven staat verandering niet op zichzelf. Vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding realiseren we parallelle verandering: Veranderingen in samenhang. Dit betekent betekenis geven aan onze doelen, keuzes maken in ons (beredeneerd) onderwijsaanbod, lessen verzorgen volgens expliciet directe instructie (Rosenshine), analyse en verklaring geven aan de hand van formatieve en summatieve toetsing en gebruik maken van gespreid leiderschap in de realisatie van onze veranderdoelen. 

Visie op professionaliteit
De professionals op OBS Koolhoven vormen het hart van de organisatie. Zij stellen zichzelf en hun handelen centraal door blijvend en continu te ontwikkelen in onze professionele leergemeenschap. Hun inzet van competenties, (vak)specialisme en passie voor het vak, bepaalt hun rol als leerkracht en professionele collega in de organisatie, hetgeen zich vertaalt in afstemming op ons onderwijs. Zij houden gezamenlijk zicht op en nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het geboden onderwijs.  

Bovenstaande vatten we samen in onze mission-statement:
“OBS Koolhoven: Ruimte voor ontwikkeling”

Voor meer informatie over de uitgangspunten van onze school kijkt u in onze schoolgids.
Cookie instellingen