Ons Onderwijs

OBS Koolhoven is een gezellige, laagdrempelige school waar hard gewerkt wordt aan goed onderwijs. En daarop zijn we trots!

We staan we voor goed onderwijs, waarbij kinderen verschillend mogen zijn. We waarderen elk kind om de kwaliteiten die het heeft. Kinderen kunnen zich ontwikkelen naar eigen vermogen, waarbij we proberen het maximale uit elk kind te halen. Dit vertaalt zich in OBS Koolhoven als High-Performing School (HPS).

Op OBS Koolhoven heerst een warm en veilig pedagogisch klimaat waar naast de vijf kernwaarden (positief, verbonden, open, nieuwsgierig en kansrijk) ook aandacht is voor zelfstandigheid, autonomie, mogelijkheid tot groei, eigenheid, welbevinden en eerlijkheid, denken in oplossingen, opbouwend kritisch zijn, attent en aandacht voor elkaar, respect, enthousiasme en het goede van leerlingen zien.
 
Waarde   Dit houdt in        Dit zie je aan
         
Positief            Denken in oplossingen, opbouwend kritisch zijn, attent en aandacht voor elkaar, respect, enthousiasme, het goede van leerlingen zien           
 • Sfeer in de klas
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Leerpunten aangeven
 • Reflectie
         
Verbonden   Samen aan één doel werken, samen trots zijn, gebruik maken van elkaars kwaliteiten, betrokkenheid, veilig voelen  
 • Overlegmomenten
 • Theater, optredens en feesten
 • Training sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Nieuwsbrief voor ouders
 • Informele contacten
         
Open   Transparantie, eerlijkheid, openstaan voor ideeën, luisterend oor voor leerlingen en ouders en voor collega's  
 • Bereikbaarheid van school en directeur
 • Toetsuitslagen in te zien
 • Ouders betrekken bij schoolactiviteiten
         
Nieuwsgierig   Interesse in leerlingen, ouders en teamleden. Uitdagen en prikkelen, grenzen verleggen, loslaten, vertrouwen in kinderen. Up-to-date zijn.  
 • Ontdekhoek
 • Spreekbeurten, werkstukken en projecten
 • Nieuwskring en boekenkring
 • Excursies
 • Techniek leskisten
         
Kansrijk   Ruimte geven aan talenten van kinderen, uitdagende leeromgeving, initiatief nemen, verscheidenheid, eruit halen wat erin zit  
 • Zelfstandig werken
 • Differentiatie in aanbod
 • Uitdagende materialen
Cookie instellingen