Kinderstad


Ons onderwijs

Openbaar basisonderwijs in Tilburg, Oisterwijk, Moergestel en Hilvarenbeek
Kinderstad biedt openbaar onderwijs op 16 basisscholen in Tilburg, Oisterwijk, Moergestel en Hilvarenbeek. Op al onze scholen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen en gelijke kansen voor ieder kind. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn dé waarden van openbaar onderwijs. Onze scholen en het schoolbestuur dragen in hun doen en laten, binnen en buiten de school hier actief aan bij.

Onze missie
Het is onze missie om onze leerlingen een sterke basis mee te geven waardoor ze regie kunnen nemen over hun toekomst. Op onze scholen begeleiden we hen daarbij op de best mogelijke manier. We staan voor een optimale ontwikkeling voor ieder kind. Samen ontdekken we hun ideale pad zodat zij toegerust zijn voor het leven.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs! Bij Kinderstad kunnen kinderen en ouders erop vertrouwen dat het onderwijs op onze scholen goed is. Goed onderwijs is onze basis, uitstekend onderwijs onze ambitie.

Samen ontwikkelen
Wij willen het maximale bereiken met onze leerlingen. We doen er dan ook alles aan om hen zo goed mogelijk te laten leren, groeien en uit te laten blinken binnen hun eigen mogelijkheden. 
 

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Op al onze scholen hanteren wij een viertal principes die voor ons de basis vormen van goed onderwijs. 

Hoe we leren
We laten ons leiden door bewezen leerprincipes, niet door hypes en mythes, zoals leerstijlen of meervoudige intelligentie. We doen wat werkt omdat onderzoek aantoont dat alle leerlingen nagenoeg op dezelfde manier leren. We stellen heldere en realistische doelen, hebben hoge verwachtingen en vinden gericht oefenen en feedback geven belangrijk. Juist het succesvol leren en het behalen van leerdoelen motiveert kinderen.

De focus op onze scholen ligt op het verwerven van kennis. Kinderen doen eerst kennis op en verbinden dit vervolgens aan vaardigheden. Op deze wijze krijgen ze grip op het leren. Kinderen ontwikkelen gelijktijdig hun eigen persoonlijkheid als hun plek binnen onze samenleving.

Hoe we ons onderwijs organiseren
We bieden een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor al onze leerlingen. Door de inzet van didactische instructie, differentiëren in ondersteuning, inzet van leerstrategieën, een voortreffelijk klassenmanagement en een veilige en ordelijke omgeving bieden we iedereen gelijke kansen. Onze leerkrachten bieden hierbij actieve begeleiding en ondersteuning.

Een professionele schoolomgeving
Onze leerkrachten zijn de spil in onze scholen. Een school met zeer goede leerkrachten staat bijna altijd gelijk aan goede resultaten van leerlingen. Wanneer op alle niveaus wordt gewerkt aan een professionele cultuur, en daarmee de kwaliteit van het team, komt dat de leerlingen ten goede. Bij Kinderstad zijn we continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs vanuit onze visie. 

Kwaliteit versterken
Goed onderwijs vereist een continu proces van veranderen en verbeteren. Daarom kiezen we gericht voor wat er wel en niet veranderd moet worden. We richten ons op ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (hoe gaan we het beter doen?) en vernieuwen (de vraag stellen ‘Waarom stoppen we met het oude?’). Kwaliteit versterken gaat ook over het doen en behouden wat al goed is: kwaliteitszorg.[Hartevelden]Vind een basisschool bij jou in de buurt

Kinderstad heeft 16 openbare basisscholen in Tilburg, Oisterwijk, Moergestel en Hilvarenbeek. Locaties in de stad, in een dorp of in het groen.
Cookie instellingen