Opmaat Groep


OBS Koolhoven is een school die valt onder Opmaat groep, ontstaan uit een bestuurlijke fusie per 1 januari 2020 tussen twee stichtingen: stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep Tilburg. 

Opmaat groep is een organisatie voor openbaar en bijzonder-neutraal onderwijs in Midden-Brabant bestaande uit 15 openbare basisscholen en 1 AZC-school gelegen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau. Iedere school binnen onze stichting is uniek en het bestuur bestuurt de scholen op hoofdlijnen: We creëren de kaders waarbinnen de scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid.  

Het motto van onze scholengroep is: “Samen maken we het verschil” 

Bij onze scholen dragen circa 500 betrokken, deskundige personeelsleden zorg voor ruim 5000 leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze basisscholen gaan en dat de leerkrachten er met plezier werken. Onze morele opdracht is gelijke kansen creëren voor leerlingen.

Onze missie is pas geslaagd als de leerling:

 • die onze school verlaat zélf -bewust en weloverwogen- kiest voor zijn of haar toekomst.
 • beschikt over alle basiskennis, en -vaardigheden.
 • met respect kijkt naar de wereld om zich heen.
 • begrijpt dat alles wat hij of zij doet ook effect heeft op anderen.
 • zichzelf al een beetje kent.
 • door heeft wat een kracht is, maar ook wat nog ontwikkeld kan worden.
 • droomt over een leven, dat steeds meer vorm krijgt.
 • ondanks dat de toekomst nog niet voor 100% is bepaald, hij of zij deze toch vol
 • zelfvertrouwen tegemoet gaat. Welke toekomst dat ook is.      

Belangrijke uitgangspunten voor onze manier van lesgeven zijn:

 • Wij kiezen voor een aanpak waarin omgeving en mens centraal staan. 
 • Wij geven wetenschappelijk getoetst en onderbouwd les. 
 • Onze leerkrachten vormen dé sleutel tot succes.

Wij leren kinderen regie te nemen over hún toekomst en wij begeleiden hen daarbij, op de best mogelijke manier. Met veel plezier zoeken we naar het beste resultaat en samen ontdekken we hun ideale pad. En dat doen wij graag samen met u.

Openbaar en bijzonder neutraal onderwijs
Onze scholen binnen zijn open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare en bijzonder neutrale basisscholen zijn van en voor iedereen. De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden zijn daarom leidend. 
Het bestuur van Opmaat groep wenst u en uw kinderen een heel prettig schooljaar toe! 

Met vriendelijke groet,
Annemie Martens
Voorzitter College van Bestuur 

Cookie instellingen