Ouderraad

OBS Koolhoven heeft een actieve oudervereniging. De oudervereniging bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, die ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar komen om te vergaderen.

De oudervereniging biedt het team ondersteuning bij onder andere:
– Het organiseren van vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen etc.
– Het organiseren van projecten.
– Sportmanifestaties zoals de avondvierdaagse en het voetbaltoernooi
– Allerlei hand- en spandiensten die ten goede komen aan de kinderen

Ook beheert de oudervereniging de gelden die binnenkomen uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Zij dragen er zorg voor dat de ouderbijdrage gebruikt wordt waar het voor is bedoeld: het organiseren van leuke activiteiten voor uw kind(eren). De ouderbijdrage is voor iedereen gelijk.

De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd, is € 25,- per kind per jaar. Per gezin zal de bijdrage niet meer dan € 65,- per jaar bedragen. Jaarlijks zal de oudervereniging de ouders informeren over de besteding van de ouderbijdrage in de zogenoemde jaarvergadering. Indien nodig zal de ouderbijdrage worden aangepast. Er wordt aan ouders niet meer ouderbijdrage gevraagd dan noodzakelijk.

De oudervereniging bestaat uit de volgende ouders:
Sandra Hessels, Voorzitter
Simone van de Velde, Penningmeester
Evelyne Damkot, Secretaris
Lieke van Heeswijk
Linda Jorritsma
Sophie Marcelis
Chantal Schuurmans
Nicole van den Bosch
Claudia den Boer
Daniëlle Haans
Patrick Wiel

Namens de school zijn: Marjo Wittens, Suzanne van Hoek, Will Bleijs en Ted Outmaijer (namens de directie) aanwezig bij de vergaderingen.

Per post: op het schooladres o.v.v. “oudervereniging”.
Per mail: velde68@ziggo.nl

Notulen OR vergadering 23 oktober 2018
Notulen OR vergadering 11 september 2018
Notulen OR vergadering 19 september 2017
Notulen OR vergadering 9 november 2017
Notulen OR vergadering 18 januari 2018
Notulen OR vergadering 15 maart 2018