Ons onderwijs

OBS Koolhoven is een gezellige, laagdrempelige school waar hard gewerkt wordt aan goed onderwijs. En daarop zijn we trots!

We staan we voor goed onderwijs, waarbij kinderen verschillend mogen zijn. We waarderen elk kind om de kwaliteiten die het heeft. Kinderen kunnen zich ontwikkelen naar eigen vermogen, waarbij we proberen het maximale uit elk
kind te halen.

Op OBS Koolhoven heerst een warm en veilig pedagogisch klimaat waar naast de 5 kernwaarden (positief, verbonden, open, nieuwsgierig en kansrijk) ook aandacht is voor zelfstandigheid, autonomie, mogelijkheid tot groei, eigenheid, welbevinden en eerlijkheid.

Waarde Dit houdt in Dit zie je aan
Positief Denken in oplossingen, opbouwend kritisch zijn, attent en aandacht voor elkaar, respect, enthousiasme, het goede van leerlingen zien –     sfeer in de klas
–     complimenten geven en ontvangen
–     leerpunten aangeven
–     reflectie
Verbonden Samen aan 1 doel werken, samen   trots zijn, gebruik maken van elkaars kwaliteiten, betrokkenheid, veilig   voelen –     overlegmomenten
–     theater, optredens, feesten
–     training sociaal-emotionele ontwikkeling
–     nieuwsbrief voor ouders
–     informele contacten
Open Transparantie, eerlijkheid, openstaan voor ideeën, luisterend oor voor leerlingen en ouders en voor   collega’s –     bereikbaarheid van school en   directeur
–     toetsuitslagen in te zien
–     ouders betrekken bij   schoolactiviteiten
–     tijd nemen voor spontane gesprekken
–     wekelijkse mededelingen MT
Nieuwsgierig Interesse in leerlingen, ouders en teamleden. Uitdagen en prikkelen, grenzen verleggen, loslaten, vertrouwen in kinderen. Up-to-date zijn –     ontdekhoek
–     spreekbeurten, werkstukken, projecten
–     nieuwskring, boekenkring
–     excursies
–     techniek leskisten
Kansrijk Ruimte geven aan talenten van   kinderen, uitdagende leeromgeving, initiatief nemen, verscheidenheid, eruit halen wat erin zit –     zelfstandig werken
–     differentiatie in aanbod
–     uitdagende materialen

Ondanks het besef dat we een groeischool zijn willen we in de toekomst deze kernwaarden behouden.