Overblijven

Overblijven op Obs Koolhoven 

De leerlingen blijven elke schooldag over. Hiervoor betaalt u een verplichte overblijfbijdrage. Deze bijdrage bedraagt 50,- euro, voor de leerlingen van de groepen 1/ 2 en 60,- euro voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Van deze bijdrage wordt o.a. het toezicht bij het eten en de begeleiding, sport- en spelmateriaal etc. tijdens het overblijven betaald.

Aan het einde van het schooljaar krijgt u de factuur via de mail. Deze dient betaald te worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Wanneer de overblijfbijdrage niet tijdig is voldaan zal uw kind niet kunnen deelnemen aan het overblijven op school. Eet uw kind elke dag thuis dan betaalt u geen bijdrage. U spreekt met de leerkracht af welke tijd uw kind thuis is en hoe laat uw kind weer op school moet zijn.

Voor kinderen die gedurende het schooljaar op school komen geldt een daaraan aangepast tarief.

Een vaste groep overblijfkrachten houdt dagelijks toezicht bij het overblijven en zorgt er met elkaar voor dat dit zo gezellig en veilig mogelijk gebeurd. Door u op te geven om te komen helpen kunt u de overblijfbijdrage van uw kind(eren) “terugverdienen”. Dat betekent in de praktijk dat u ongeveer 6 keer per jaar, per kind, meehelpt met het overblijven. Op deze wijze draagt u bij aan het overblijven en wordt het overblijven voor uw kind kosteloos. Uw hulp is welkom.

De dagen worden overlegd met Wilma Smolders. Zij bespreekt met u de dagen die u kunt.

U kunt bij Wilma of Denise Moonen terecht voor meer informatie over het overblijven.

Stuur hiervoor een mail naar;

wilma.smolders@opmaat-scholen.nl of denise.moonen@opmaat-scholen.nl